Fødsel

Fødsel

Fødsel

– March 29th 2019 –

1. Deildegast

Music: Kjetil Emil Lie, William Moltemyr
Lyrics: Mathias Dahlsveen

 

Når mørket har lagt seg kommer skyggen fram
han skriker av smerte, lever av skam
et ønske om mer, men mindre du fikk
en evighet venter – til døden du lengter

 

Galskapen samles
Ditt sinn er forvist
I skogen du tjener til evig tid
I skogen du tjener til evig tid

 

Når mørket har lagt seg kommer skyggen fram
med sorg i blikket, en kropp så kald
I kulden han stavrer på skjøre ben
med sprukne negle mot harde sten

 

Galskapen samles
Ditt sinn er forvist
I skogen du tjener til evig tid
I skogen du tjener til evig tid

 

Når mørket har lagt seg kan du høre ham ule
be om tilgivelse, be om fred

 

Av jord er du kommet, til jord skal du bli
Når alt er på plass først da blir du fri


2. Jostedalsrypa

Music: Kjetil Emil Lie, William Moltemyr
Lyrics: Mathias Dahlsveen

Jeg husker den gang
vi smilte og sang
Den tid er omme
Min kropp er kald
Nå er du alene
i skogens favn
Dekket av fjær
Livredd for alt

 

Ensom i mørket
Med døden om din hals
Forenet i natten
I en farefull vals

 

Jeg minnes en sorgløs tid
De dager er forbi
Kjenn vind under dine vinger
Nå er du endelig fri

 

I nyfallen snø
De fant dine spor
I bitende frost
Der hvor ingenting gror

 

Barbeint i snøen
Du springer langs gjengrodde stier
Svøpt i frosne filler
Et avtrykk av svunne tider

 

Jeg minnes en sorgløs tid
De dager er forbi
Kjenn vind under dine vinger
Nå er du endelig fri


3. Aske

Music: Kjetil Emil Lie, William Moltemyr
Lyrics: Kjetil Emil Lie, William Moltemyr

De tok vårt land
Brakte oss skam
La dem få lide
I flammenes navn
La dem få komme
Og tro det er fred
Men blodet skal flomme
Til Norge er rent

 

Aske
Skal stige
Opp fra vår jord
Når natten har lagt seg
Over riket i nord
Skal ilden fortære
Din svake tro
Asken skal spre seg
Over vårt land
La dem få svi
Hver eneste mann
Røyken skal stige
Og dekke vårt rike
Når lyset forsvinner
Skal mørket forbli

 

Fakler skal tennes
I mørkets stund
Alt skal brennes
Til jordens grunn
Kast dem på bålet
Vis ingen nåde
La dem få svi
For det de har gjort

 

Det som var, det skal forbli
Tilbake til vår æres tid
Vi kjemper dem ned
Med flammer og makt
Og bringer tilbake Norges prakt

 

Aske
Skal stige
Opp fra vår jord
Når natten har lagt seg
Over riket i nord
Skal ilden fortære
Din svake tro
Asken skal spre seg
Over vårt land
La dem få svi
Hver eneste mann
Røyken skal stige
Og dekke vårt rike
Når lyset forsvinner
Skal mørket forbli

 

Frosten forsvant
Men kulda, den ble
Stig frem mot bålet
Flammen viser vei
I vinterens time
Skal du få se
Kjøtt som smeltes
Fra kalde ben